Hex-Rays Decompiler (v1.5.0.110408) Crack

f5

对比了一下看了下,发现改动的地方不多,就上面这一行。

.text:1708EC2D         movzx  edx, byte ptr [esi+0E5h]
.text:1708EC34         movzx  eax, byte ptr [esi+0E4h]
.text:1708EC3B         movzx  ecx, byte ptr [esi+0E3h]
.text:1708EC42         push  edx
.text:1708EC43         movzx  edx, byte ptr [esi+0E2h]
.text:1708EC4A         push  eax
.text:1708EC4B         movzx  eax, byte ptr [esi+0E1h]
.text:1708EC52         push  ecx
.text:1708EC53         movzx  ecx, byte ptr [esi+0E0h]
.text:1708EC5A         push  edx
.text:1708EC5B         push  eax
.text:1708EC5C         push  ecx
.text:1708EC5D         push  offset aSorryThisCopyO ; "Sorry, this copy of the decompiler can "...
.text:1708EC62         nop
.text:1708EC63         nop
.text:1708EC64         nop
.text:1708EC65         nop
.text:1708EC66         nop
.text:1708EC67         mov   ecx, [esp+424h+var_4]
.text:1708EC6E         add   esp, 1Ch
.text:1708EC71         pop   esi
.text:1708EC72         xor   ecx, esp
.text:1708EC74         xor   al, al
.text:1708EC76         call  sub_170F3DBA
.text:1708EC7B         add   esp, 404h
.text:1708EC81         retn
.text:1708EC81 sub_1708EB90  endp


分享文章:

猜你喜欢:

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注